Privacyverklaring Postcode.nl

Deze privacyverklaring is het laatst aangepast op 27 oktober 2020.

Postcode.nl B.V. (hierna: Postcode.nl en/of Postcode.eu) geeft jou de mogelijkheid om een juist adres op te zoeken. Via de website www.postcode.nl (en gerelateerde sites) en Postcode.nl producten kun je de adresgegevens opzoeken. Jouw privacy is voor Postcode.nl van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de relevante wet- en regelgeving over privacy, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Onze privacyverklaring in het kort

Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de privacywetgeving. Dit betekent dat wij:

Voor welke doeleinden gebruiken wij jouw persoonsgegevens?

Jouw gegevens zijn veilig bij ons en wij zullen deze gegevens altijd correct gebruiken. In deze privacyverklaring leggen wij uit wat we bij Postcode.nl doen met informatie die we over jou te weten komen. Door gebruik te maken van onze diensten, verkrijgen wij verschillende soorten persoonsgegevens van jou. Per doeleinde wordt aangegeven welke gegevens wij van jou verkrijgen, met welke doel wij deze gegevens verwerken en hoe lang die worden bewaard. Indien je vragen hebt of wilt weten wat we precies van jou bijhouden, neem dan contact met ons op via de gegevens onderaan deze privacyverklaring.

Zoekopdracht

Wanneer je een zoekopdracht via de zoekmachine uitvoert, ga je in op ons aanbod om gebruik te maken van onze diensten (uitvoering van de overeenkomst).

Hierbij verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

We bewaren deze informatie 5 jaar, waarbij we alle gegevens na 6 maanden anonimiseren. Deze informatie gebruiken we om onze zoekmachine en producten te kunnen verbeteren.

Contact

Wanneer je ons benadert via het contactformulier of de chat, een e-mailbericht verstuurt, ons telefonisch benadert, of op een andere manier contact met ons opneemt, ga je in op ons aanbod om met ons in contact te treden (uitvoering van de overeenkomst).

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

We bewaren deze informatie, zolang als dat nodig is voor dit contact of tot maximaal 6 maanden nadat wij voor het laatst contact met jou hebben gehad, omdat we er zeker van willen zijn dat we jouw vraag of klacht goed hebben afgehandeld.

Registreren

Bij bepaalde onderdelen van onze website moet je je eerst registreren. Daarmee maken wij een account voor je aan, waarop je kunt inloggen met je e-mailadres en het zelfgekozen wachtwoord (uitvoering van de overeenkomst). Ook kun je je registreren met behulp van jouw social mediaaccount van Facebook, Google, LinkedIn of Twitter. Als je wilt weten wat deze social media platforms doen met je persoonsgegevens, lees dan de privacyverklaringen van de betreffende platforms.

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

Wij bewaren jouw persoonsgegevens totdat je je account weer opzegt, of maximaal 2 jaar nadat je voor het laatst hebt ingelogd op je account. We gaan er dan namelijk vanuit dat je geen gebruik meer wil maken van onze dienstverlening. Sommige gegevens bewaren wij langer als wij daartoe wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld vanwege de fiscale bewaarplicht).

Account beheren

Nadat je je geregistreerd hebt, kun je inloggen op jouw Postcode.nl Search account en heb je toegang tot jouw omgeving (uitvoering van de overeenkomst).

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

Wij bewaren jouw persoonsgegevens totdat je je account weer opzegt, of maximaal 2 jaar nadat je voor het laatst hebt ingelogd op je account. We gaan er dan namelijk vanuit dat je geen gebruik meer wil maken van onze dienstverlening. Sommige gegevens bewaren wij langer als wij daartoe wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld vanwege de fiscale bewaarplicht).

Terugmelding

Heb je een fout in de gegevens van Postcode.nl ontdekt? Dan kun je die fout aan ons doorgeven door het doen van een terugmelding (uitvoering van de overeenkomst). Door middel van een terugmelding help je gemeentes de fout te corrigeren in de BAG.

Hiervoor heb je een gebruikersaccount nodig (zie Registreren). Verder verwerken wij de volgende persoonsgegevens bij een terugmelding:

Wij bewaren deze informatie, zolang als dat nodig is voor het afhandelen van de terugmelding of tot maximaal 6 maanden nadat de terugmelding is gemaakt.

Abonnement afsluiten

Bij Postcode.nl kun je verschillende abonnementen afsluiten (uitvoering van de overeenkomst).

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

Wij bewaren deze informatie tot 2 jaar na opzegging van het abonnement. Sommige gegevens bewaren wij langer als wij daartoe wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld vanwege de fiscale bewaarplicht).

API’s

Postcode.nl biedt onder een abonnement verschillende API’s aan voor het automatisch aanvullen en valideren van adressen in webshops of andere systemen (uitvoering van de overeenkomst).

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

Wij bewaren deze informatie tot 2 jaar na opzegging van het abonnement, waarbij we alle gegevens na 6 maanden anonimiseren. Sommige gegevens bewaren wij langer als wij daartoe wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld vanwege de fiscale bewaarplicht).

Solliciteren

Heb je gereageerd op één van onze vacatures of heb je een open sollicitatie ingestuurd? Dan verwerken wij jouw persoonsgegevens om jouw sollicitatie in behandeling te kunnen nemen, en ter voorbereiding op het eventueel sluiten van een arbeidsovereenkomst (uitvoering van de overeenkomst).

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens: 

Jouw sollicitatiegegevens bewaren wij tot maximaal 6 weken nadat de functie is vervuld. Wij bewaren deze gegevens zodat wij contact met je kunnen opnemen in het geval de functie binnen de proeftijd opnieuw vrijkomt. Wanneer we jou op dit moment geen functie kunnen aanbieden, kunnen we ‚Äď met jouw toestemming ‚Äď de sollicitatiegegevens nog een jaar langer bewaren. Je kun je toestemming op elk moment intrekken door ons een e-mail te sturen. Indien je bij ons komt werken, bewaren wij jouw sollicitatiegegevens in het personeelsdossier. Dit dossier wordt bewaard zolang dit noodzakelijk is en ten aanzien van de sollicitatiegegevens tot maximaal 2 jaar na indiensttreding.

Hoe verkrijgen wij persoonsgegevens?

De adresgegevens van Nederland staan in de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG). Postcode.nl verkrijgt de adresgegevens van het Kadaster. Het gaat daarbij slechts om de straatnaam, het huisnummer, de postcode en plaats. Daarnaast ontvangen wij objectdata, dus informatie over de woning of een pand.

De adresgegevens van Belgi√ę staan in het Centraal Referentieadressenbestand (CRAB). Postcode.nl verkrijgt de adresgegevens van de Vlaamse overheid. Het gaat daarbij slechts om de straatnaam, het huisnummer, subadres de postcode en plaats. Daarnaast ontvangen wij objectdata, dus informatie over de woning of een pand.

De adresgegevens van Luxemburg staan in het Plan Cadastral Numérisé (PCN) en BD-Adresses. Postcode.nl verkrijgt de adresgegevens van de Luxemburgse overheid. Het gaat daarbij slechts om de straatnaam, het huisnummer, de postcode en plaats. Daarnaast ontvangen wij objectdata, dus informatie over de woning of een pand.

De adresgegevens van Duitsland staan in het DATAFACTORY BUILDINGS bestand. Postcode.nl verkrijgt de adresgegevens van Deutsche Post. Het gaat daarbij slechts om de straatnaam, het huisnummer, de postcode en plaats. Daarnaast ontvangen wij objectdata, dus informatie over de woning of een pand.

De adresgegevens van Oostenrijk staan in Bundesamt f√ľr Eich- und Vermessungwesen - Adressregister. Postcode.nl verkrijgt de adresgegevens van de Oostenrijkse overheid. Het gaat daarbij slechts om de straatnaam, het huisnummer, de postcode en plaats. Daarnaast ontvangen wij objectdata, dus informatie over de woning of een pand.

Wanneer kunnen we jouw persoonsgegevens delen met derden?

Postcode.nl deelt jouw persoonsgegevens enkel met derden, wanneer dit op basis van de huidige wetgeving is toegestaan. Het kan voorkomen dat wij jouw persoonsgegevens aan derde partijen verstrekken, omdat:

De partijen die in onze of jouw opdracht persoonsgegevens verwerken, zijn:

Om onze diensten te kunnen verlenen, kan Postcode.nl jouw persoonsgegevens verstrekken aan partijen die zijn gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Postcode.nl doet dit alleen indien er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van persoonsgegevens. Dit betekent bijvoorbeeld dat we een modelovereenkomst van de Europese Commissie gebruiken of afspraken maken over de omgang met persoonsgegevens.

Social media buttons

Op onze website maken wij gebruik van social media buttons, welke je doorgeleiden naar de social media platforms. Je krijgt hierdoor de optie om ons te volgen en om content te delen binnen het netwerk. Ook zul je advertenties tegenkomen op je social mediapagina. De buttons zijn werkzaam vanwege stukjes code welke afkomstig zijn van de social medianetwerken. Als je wilt weten wat de social media platforms doen met jouw persoonsgegevens, lees dan de desbetreffende privacyverklaring:

Deze social mediabedrijven zijn gevestigd in de Verenigde Staten. We zijn bekend met de uitspraak van het Hof van Justitie van de EU van 16 juli 2020 (Schrems II zaak). We zijn momenteel aan het onderzoeken hoe we dit het beste kunnen ondervangen. We hebben privacy zeer hoog in het vaandel staan en proberen er alles aan te doen om tot een passende oplossing te komen. Als we een passende oplossing hebben, zullen we je hierover informeren via deze privacyverklaring. Heb je vragen over de verwerking van jouw persoonsgegevens? Neem dan contact met ons op, via de contactgegevens in deze privacyverklaring.

Worden je persoonsgegevens beveiligd?

Postcode.nl neemt passende technische en organisatorische maatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens).

Welke privacyrechten heb je?

Je hebt de volgende rechten:

Bij je verzoek kunnen wij je vragen om je te identificeren. Wij vragen hiervoor gegevens op om er zeker van te zijn dat jij de juiste persoon bent aan wie de persoonsgegevens toebehoren.

Wij zullen in principe binnen een maand aan je verzoek voldoen. Deze termijn kan echter met twee maanden worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke privacyrechten of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij je daarvan tijdig op de hoogte stellen.

Indien je één van je rechten wilt uitoefenen, dan kun je dat kenbaar maken via privacy@postcode.nl.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer onze dienstverlening wijzigt, moeten wij natuurlijk ook onze privacyverklaring aanpassen. Raadpleeg daarom regelmatig deze privacyverklaring voor de meest actuele informatie.

Vragen of een klacht indienen

Als je vragen hebt, of een klacht in wilt dienen over het gebruik van je persoonsgegevens, kun je altijd contact met ons opnemen via de contactgegevens onderaan deze privacyverklaring. Wij pakken elke vraag en klacht intern op en communiceren dit verder met jou. Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Postcode.nl B.V.
Julianastraat 30
2012 ES Haarlem

info@postcode.nl
Tel: +31 (0)23-532 56 89
KvK: 34185878